Voorschool

Voorschool heeft in Amsterdam tot wetenschappelijk meetbare successen geleid. Kinderen met kans op achterstanden die het hele programma van hun tweede tot zesde jaar doorlopen, hebben 50 procent minder taalachterstand. Dat betekent niet dat er geen problemen zijn. Voorschool heeft, net als de rest van het onderwijs, gebrek aan leerkrachten.

Het tweede probleem is dat de extra kosten voor de voorschool door het rijk alleen worden vergoed – en dan nog gedeeltelijk – voor de achterstandskinderen. De conclusie dat de voorschool segregatie bevordert, verwart oorzaak en gevolg: de desbetreffende scholen waren al grotendeels `zwart' voordat de voorschool werd ingevoerd.

Nu de gemengde scholen in het vizier komen in verband met de uitbreidingsplannen moeten hier oplossingen voor ontwikkeld worden. Dat kan, maar dan moet Den Haag wel meewerken door de omvang en vorm van financiering aan te passen.

    • Dick Jansen
    • Wethouder Onderwijs Stadsdeel Westerpark Amsterdam