Voetbal en Victorie

In het artikel van B.M.S. van Praag onder de kop `Victorie met een nare smaak in Alkmaar' wordt een onverantwoorde combinatie van vermeende feiten, morele oordelen en vergaande conclusies gepresenteerd over de gang van zaken rond de nieuwbouw van het AZ stadion in Alkmaar en de rol van de gemeente daarbij (Opiniepagina, 10 februari). Onverantwoord, omdat Van Praag een karikatuur maakt van de kwestie-AZ in een voor de stad precaire situatie.

Geen misverstand: een aantal raddraaiers, die ik geen supporter zou willen noemen, heeft de grenzen overschreden. Daar is door mij en AZ afstand van genomen. Er is en wordt in overleg met politie en justitie alles aan gedaan om betrokken ondernemers naar beste kunnen bescherming te bieden.

De werkelijkheid eist, om met Wislawa Szymborska te spreken, dat betaald voetbal maatschappelijk betekenisvol is. Daar kan een gemeentebstuur niet omheen. Ander feit is dat de KNVB het huidige stadion in principe heeft afgekeurd, maar een ontheffing heeft verleend tot 2004. Mits tegen die tijd de nieuwbouw bij de entree van Alkmaar, een perfecte plek, gereed is.

Een nieuw stadion dat aan alle KNVB- en gemeente-eisen voldoet kan niet draaien op één keer per twee weken 13.500 bezoekers. Alleen kostendragers in de sfeer van grootschalige perifere detailhandel en commerciële ruimtes zijn door de provincie toegestaan. En dus zonder financiële overheidssteun, zoals binnenkort zal blijken.

Ondernemers/winkeliers uit de binnenstad en Overstad grepen alle procedures aan om bezwaar te maken.

Daarbij werd zelfs de biotoop van bittervoorn en modderkruiper opgevoerd om de zaak te dienen. Dat mag, maar het is aan de gemeente te bekijken of de geschorste (niet vernietigde) bouwvergunning ook een kans bood om partijen aan tafel te krijgen.

Dat lukte. Besprekingen waarin AZ en de ondernemers onder leiding van drie bemiddelaars tot een positief resultaat trachten te komen.

Thans zijn besprekingen gaande, niet om het gezag van de straat te belonen, maar om te kijken hoe we, ver van de schilderachtige binnenstad, een stadion kunnen realiseren zodat AZ voor Alkmaar behouden blijft.

    • Burgemeester van Alkmaar
    • Marie van Rossen