Vijfde baan in gebruik

Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) heeft vandaag de zogenoemde vijfde baan van Schiphol officieel geopend. De start- en landingsbaan, die onlangs de naam `Polderbaan' kreeg, wordt vanaf 20 februari in fasen in gebruik genomen. De eerste maanden wordt de baan alleen 's nachts gebruikt. Vanaf november dit jaar is de baan volledig operationeel. De bouw van de 3.800 meter lange baan heeft twee jaar geduurd. De kosten bedragen bijna 500 miljoen euro, inclusief twee nog aan te leggen taxibanen.

De Polderbaan draagt volgens Schiphol bij aan behoud en versterking van de functie van mainport, zodat de luchthaven de concurrentie met andere grote luchthavens in Europa aankan. Ook neemt door de Polderbaan de betrouwbaarheid en de punctualiteit van de vluchten toe. De luchthaven beschikt met de Polderbaan over drie parallelle banen, wat een vlotte afwikkeling van de vliegbewegingen mogelijk maakt. Ook denkt Schiphol door de Polderbaan beter te kunnen voldoen aan normen voor veiligheid, luchtkwaliteit en geluid. [Vervolg POLDERBAAN: pagina 8]

POLDERBAAN

Amsterdam nu minder last van vliegtuiglawaai

[Vervolg van pagina 1] De luchthaven verwacht dat inwoners van Amsterdam en Amstelveen minder geluidsoverlast krijgen. De overlast zal zich verplaatsten naar minder dichtbevolkte gebieden zoals in de omgeving van Uitgeest en Akersloot. Ook de provincie Utrecht moet volgens de luchthaven de komende jaren rekening blijven houden met vlieglawaai.

Tegen de aanleg van de vijfde baan is jarenlang hevig geprotesteerd door de milieubeweging en door omwonenden. Grote bekendheid kreeg het Bulderbos, een stukje grond dat door Milieufdefensie was gekocht op de plaats van baan. Politieke partijen hebben nog steeds grote twijfels over de door toenmalig minster Netelenbos beloofde ,,gelijkwaardigheid'' van de oude geluidsnormen en de nieuwe. Een commissie die de geluidsnormen onderzocht is onlangs opgestapt, uit frustratie over de slechte samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Bewoners van Amsterdam die zich hebben verenigd in het Platform Vliegoverlast Schiphol zijn sceptisch over de verwachte voordelen van de Polderbaan. De Amsterdammers zeggen vooral vanaf 1996 veel geluidhinder te ervaren. Voorzitter Kees Weijer zegt op zondagochtend regelmatig om half acht 's morgens te worden gewekt door vliegtuiglawaai. Weijer sluit niet uit dat de situatie tijdelijk verbetert, maar dat over enkele jaren opnieuw de grenzen van de groei zijn bereikt. De luchthaven ligt volgens het Platform verkeerd: middenin de Randstad. Als goed alternatief noemt Weijer de Maasvlakte. Daar wonen minder mensen, ,,en bovendien ben je sneller in Brussel''.