Verbod partij terecht

Het verbod op de Turkse islamitisch-fundamentalistische Welvaartspartij is volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens terecht. De toenmalige grootste partij van Turkije werd in 1998 verboden wegens staatsvijandige activiteiten. De partij had het verbod aangevochten omdat dat de rechten op vrijheid van denken, meningsuiting, vergadering, vereniging en van eigendom zou schenden. Het Europees hof wees alle klachten af. De Welvaartspartij, waaruit de huidige regeringspartij AK-partij is voortgekomen, maakte zich volgens Turkije schuldig aan ondermijning van de scheiding van staat en godsdienst.