Uitgever leest mail redactie

De redactie van Dagblad De Limburger en uitgever Mediagroep Limburg (MGL) zijn in conflict geraakt over het controleren van e-mails van de redactie. Vorige week is informatie over een aanstaande reorganisatie bij De Limburger en het Limburgs Dagblad `gelekt' aan de regionale omroep L1. Om het lek te traceren heeft directeur J. Boermann van MGL al het e-mailverkeer van de redactie laten controleren.

In een brief aan de directie schrijft de redactieraad dat hiermee de Wet bescherming persoonsgegevens is overtreden en dat de redactionale onfhankelijkheid in gevaar is. B. Oostra, voorzitter van de redactieraad: ,,Als de e-mailcontrole leidt tot het aanwijzen van één redacteur, staat de hele redactie achter diegene. Ik sluit niet uit dat de boel dan plat gaat.'' Volgens Oostra ging de uitgelekte informatie over een telfout inzake het natuurlijk verloop, waardoor redacteuren niet met 57,5 maar pas met 59 jaar kunnen uittreden.

MGL-directeur Boermann: ,,Ik erken als geen ander het belang van redactionele onfhankelijkheid. Dat principe wordt hier echter misbruikt als dekmantel voor laakbaar gedrag. Dit gaat over het lekken van bedrijfsgevoelige informatie.'' Er is niet gekeken naar de inhoud van de e-mails, alleen naar afzenders en geadresseerden.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) steunt de redactie. Volgens L. Lemmens van de NVJ zijn de wettelijke bepalingen niet in acht genomen. ,,Controle is alleen mogelijk bij zeer duidelijke verdenking van een specifieke groep mensen. In de journalistiek ligt het extra gevoelig, omdat bronnen veiliggesteld moeten kunnen worden.''