ROC Amsterdam wil opvoedhulp

Het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Amsterdam wil `sociale begeleiders' introduceren om scholieren op het rechte pad te houden. De begeleiders moeten problemen bij jongeren in een vroeg stadium signaleren om te voorkomen dat zij over de schreef gaan. Aanleiding is een aantal gevallen waarmee het ROC de afgelopen maand werd geconfronteerd, onder meer een leerling die naar Tsjetsjenië wilde afreizen om deel te nemen aan de jihad. Voor de sociale begeleiders denkt het ROC niet alleen aan mensen die daarvoor hebben gestudeerd, maar ook aan Marokkaanse buurtvaders. De komst van de opvoeders hangt af van de gemeente Amsterdam, die daarvoor met geld over de brug moet komen.