Powell: kans op vergelijk

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, heeft gisteren laten doorschemeren nog mogelijkheden te zien voor een compromis om de impasse binnen de NAVO en de Verenigde Naties over militair optreden tegen Irak te doorbreken. Tijdens een hoorzitting van het Congres sprak Powell de hoop uit dat de VN zich de komende dagen verenigd zullen opstellen over ,,de oorspronkelijke resolutie [1441] en andere resoluties die noodzakelijk zijn om de politieke behoeften van een aantal andere landen te vervullen''. Hij voegde daar aan toe dat wanneer dat niet haalbaar is, de Verenigde Staten desnoods zelfstandig, als de leider van een ,,coalitie van bereidwilligen'', tegen Irak zullen optreden.

Zo'n optreden komt volgens de VS dichterbij nu opnieuw zou zijn gebleken dat Irak `1441' heeft geschonden. Door de VN ingeschakelde wapenexperts hebben verklaard dat Irak over raketten beschikt die een groter bereik hebben dan onder de geldende VN-resoluties is toegestaan, meer dan 150 km. De bevindingen werden gisteren bekendgemaakt, twee dagen voordat de chefs van de VN-wapeninspectie verslag doen aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Powell benadrukte tijdens de hoorzitting van de Congrescommissie opnieuw dat de Verenigde Staten niet zitten te wachten op meer wapeninspecties in Irak. Frankrijk, Duitsland, Rusland en China hebben daar op aangedrongen. ,,Het gaat niet om meer inspecteurs'', zei Powell over het Frans-Duitse vredesvoorstel. ,,Er is sprake van een gebrek aan Iraakse gehoorzaamheid.'' Wel zei Powell dat hij navraag zal doen bij Frankrijk en Duitsland wat zij met hun voorstel precies beogen. Gaat het om ,,het vertragen [van een mogelijke aanval op Irak] om te vertragen'', of niet, aldus Powell.

De NAVO-ambassadeurs zouden vanmiddag opnieuw vergaderen over een compromisvoorstel dat NAVO-chef Robertson gisteren op tafel legde om de crisis over Irak te bezweren. Frankrijk, Duitsland en België gingen daar gisteren nog niet mee akkoord. Deze drie landen blokkeerden maandag NAVO-bijstand en NAVO-planning voor hulp aan Turkije tijdens een oorlog met Irak. In het compromisvoorstel is alleen nog sprake van NAVO-hulp aan Turkije. Volgens NAVO-diplomaten willen de drie landen nog steeds de cruciale rapportage van de chef-wapeninspecteurs morgen aan de VN-Veiligheidsraad afwachten. Deze bronnen zeggen dat ,,het probleem een kwestie is van timing, niet van inhoud''. De drie dwarsliggers erkennen dat bescherming van Turkije noodzakelijk is en zullen daar vroeg of laat ook zeker mee akkoord gaan, zeggen diplomaten. Maar het trio wil ,,alleen dat besluit nu nog niet nemen omdat de buitenwereld dat zal opvatten als een onderdeel van de onvermijdelijkheid van een militair proces''.

www.nrc.nl: dossier Irak