Onderzoek: deal AZ vooral gunstig voor de gemeente

De gemeente Alkmaar heeft voetbalclub AZ geen financiële steun verleend. Dit constateert NIB Consult, dat in opdracht van minister Remkes (Binnenlandse Zaken) en Alkmaar onderzoek deed naar de afspraken tussen club en gemeente over de bouw van een nieuw stadion. Daarbij krijgt AZ het huidige stadion en de daarbij horende grond voor één euro en mag het daar woningen bouwen. De club betaalt mee aan de aanleg van de openbare ruimte en de parkeerplaatsen bij het nieuwe stadion. Doordat AZ nu gedwongen is lucratieve en langlopende erfpacht- en huurcontracten af te kopen, bespaart de gemeente in totaal ongeveer 2,8 miljoen euro. Van (ontoelaatbare) staatssteun, zoals de klacht van Alkmaarse winkeliers bij de Europese Commissie luidt, is volgens de onderzoekers geen sprake. Het rapport wordt aan de Commissie voorgelegd.