Onderwijs

Onder de kop `Laat bedrijfsleven onderwijs steunen' bepleiten de bewindspersonen Maria van der Hoeven en Annette Nijs (Onderwijs) dat bij de komende bezuinigingen niet mag worden ingeleverd op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek (NRC Handelsblad, 11 februari).

Zij vinden dat investeringen noodzakelijk blijven, wil Nederland in de Europese kenniseconomie tot de top blijven behoren. Zij zeggen dat niet alleen de overheid, maar ook andere sectoren, de lasten moeten dragen. Ze willen echter geen bedragen noemen. Ze zeggen daarmee de onderhandelingen voor het volgende regeerakkoord eerder te frustreren dan verder te helpen. Dat vind ik jammer.

Als ze de moeite nemen een warm pleidooi te houden voor de kenniseconomie, waarom dan niet aan de onderhandelaars cijfers gegeven die de ernst van de situatie tot uitdrukking brengen. Het zou hun sieren als ze juist in deze fase hun nek uitsteken.

Een wat feller geluid voor versterking van de kenniseconomie zou niet misstaan. Misschien is het toch beter dat D66 aan de onderhandelingstafel aanschuift.

    • Jules Ruis