Octrooi

Met verbazing las ik het artikel `Octrooi bijna uitgeteld' (NRC Handelsblad, 3 februari). Daarin wordt gesteld dat waar octrooien op software voorheen een hot issue waren, dit onderwerp plotseling van de Europese agenda is verdwenen.

Echter, de Europese Commissie heeft op 20 februari vorig jaar voorstellen tot wetgeving gedaan aan de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement met betrekking tot de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen.

Doel van deze voorstellen is de harmonisering van de verschillende nationale octrooiwetten en het transparanter maken van de voorwaarden voor octrooien op software.

    • Elly Plooij-Van Gorsel
    • Lid Europees Parlement voor de Vvd