Nucleaire crisis rond N-Korea komt in V-raad

De VN-Veiligheidsraad moet zich buigen over de nucleaire crisis rond Noord-Korea nu het Internationale Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) gisteren heeft besloten aan de VN te rapporteren dat het land zijn verplichtingen niet nakomt.

Gisteren ook verklaarde het hoofd van de CIA, George Tenet, voor een Senaatscommissie dat Noord-Koreaanse raketten inmiddels in staat zijn Amerikaans grondgebied te bereiken, al is het bewuste rakettype ,,nog nimmer getest''. Eerder al zeiden de VS ervan overtuigd te zijn dat Noord-Korea over een of twee kernwapens beschikt. Behalve de vraag of een ongeteste raket succesvol zal zijn, staat nog open of er ook een kernlading mee valt te bezorgen.

De resolutie van het Atoomagentschap – de nucleaire arm van de Verenigde Naties – betekent niet dat de organisatie zich uitspreekt voor sancties van de internationale gemeenschap tegen Noord-Korea, zo benadrukte Mohamed ElBaradei, hoofd van de organisatie, tijdens een persconferentie. ,,De boodschap vandaag is dat we gebruik willen maken van de Veiligheidsraad en alle opties die de raad tot zijn beschikking heeft om een diplomatieke oplossing te vinden'', aldus ElBaradei. ,,Het betekent niet dat we automatisch de stap nemen naar het instellen van sancties. Alle leden van het bestuur zijn het daarover eens.''

De 35 leden van het bestuur stemden in grote meerderheid voor de resolutie. Volgens diplomaten zouden Rusland en Cuba zich van stemming hebben onthouden. Een Russische diplomaat zei tegen het persbureau Interfax dat zijn land ,,zich zorgen maakt dat het doorsturen van de kwestie Noord-Korea naar de Veiligheidsraad in de nabije toekomst voor verhoging van de spanning kan leiden en een diplomatieke oplossing in de weg kan staan.'' Ook China hoopt dat de Veiligheidsraad zich voorlopig buiten de kwestie houdt en er een diplomatieke oplossing wordt gevonden, zo zei een woordvoerder vandaag in Peking.

In de resolutie constateert het IAEA slechts dat Noord-Korea zijn verdragsverplichtingen niet nakomt en dat de organisatie zich gedwongen ziet dit feit te rapporteren aan Veiligheidsraad en Algemene Vergadering van de VN. Het is aan de VN te besluiten welke actie het nu zal ondernemen. Het IAEA spreekt zich in de resolutie uit voor een vreedzame oplossing van de kwestie.

De VS hebben de resolutie verwelkomd en noemen het een bevestiging van het Amerikaanse standpunt dat de crisis rond Noord-Korea geen bilaterale kwestie tussen twee landen is, maar een internationaal probleem. Noord-Korea vindt dat het de kwestie alleen met de VS kan bespreken omdat de oorzaak ligt in Amerikaanse bedreigingen jegens Noord-Korea.