Nawijn worstelt met generaal pardon

Minister Nawijn zegt dat hij een generaal pardon nastreeft voor asielzoekers die al jaren in Nederland zijn. Maar hoe en voor wie precies, blijft onduidelijk.

In de Utrechtse muziekzaal Vredenburg klaterde op 14 januari applaus toen demissionair minister Hilbrand Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie, LPF) aankondigde ruimer gebruik te gaan maken van zijn bijzondere bevoegdheid om asielzoekers verblijf in Nederland toe te staan. Nawijn deed zijn belofte tegenover demonstranten van Vluchtelingenwerk, die boos waren over het gesol met asielzoekers.

Na afloop verklaarde Nawijn dat zijn streven geheel overeenkomstig ,,Pims wens'' was. De vermoorde LPF-leider had kort voor de moord ook al gepleit voor een generaal pardon voor een grote groep asielzoekers. In de weken na 14 januari gebeurde er eigenlijk niets bijzonders. De minister ontving 600 verzoeken die betrekking hebben op 1.400 personen en is die nu ,,aan het inventariseren''.

Eerder deze week verklaarde Nawijn voor de televisiecamera's opnieuw dat hij `iets' wil doen voor een groep van enkele duizenden asielzoekers die reeds jaren in Nederland wachten op een beslissing. Dat zou een doorbraak zijn na jaren van duwen en trekken tussen Tweede Kamer en kabinet. De oppositiepartijen, zonder de PvdA, trachtten vorig jaar immers nog drie keer achter elkaar iets dergelijks te bereiken, maar de meerderheid van CDA, VVD en LPF hield dat tegen, zoals eerder al onder Paars II van dergelijke initiatieven niks terechtkwam.

Niet eerder is het tij zo gunstig geweest, nu de PvdA overeenkomstig het laatste verkiezingsproprogram wél ruimte wil maken voor deze groep asielzoekers. Het ,,nieuwe Kamerlid Klaas de Vries'', zoals de PvdA-er zichzelf afficheerde, zal Nawijn hierbij alle steun bieden. De Vries deed zijn belofte gisteren tijdens een commissievergadering van de asielspecialisten uit de Tweede Kamer met de minister. De opstelling van de PvdA levert bijna een meerderheid op voor het generaal pardon waar Vluchtelingenwerk, vrijwilligers en tussen de vijf- en zevenduizend asielzoekers al jaren op wachten.

Maar tijdens dit overleg krabbelde Nawijn haastig terug en stelde LPF-Kamerlid Varela zoveel extra voorwaarden dat de groep waar het om gaat meer dan gehalveerd wordt. Waarmee dan weer grote rechtsongelijkheid en onzekerheid zou worden gecreëerd. Nawijn had echter geen enkele speelruimte, vlak voor het overleg had demissionair minister-president Balkenende (CDA) hem nog gemaand zich aan het Strategisch Akkoord te houden en dat biedt helemaal geen ruimte voor een groepsbehandeling. Nawijn repte dan ook van een ,,specifiek pardon'', dat toch ook weer op een hele groep zou kunnen slaan.

Namens de organisatie Vluchtelingenwerk, aanwezig bij het overleg, liet een woordvoerder vanmorgen weten ,,heel erg blij'' te zijn dat nu goed naar voren komt dat er een probleem is met mensen die al heel lang in Nederland zijn. De organisatie vindt het evenwel ,,uiterst teleurstellend'' dat Nawijn verwachtingen wekt die hij vervolgens niet waarmaakt. ,,Zo ga je niet met mensen om. Als hij dezelfde criteria toepast als de LPF-fractie en die ook nog differentieert naar land en de bekwaamheid in het Nederlands, houd je maar een klein groepje over.''

Asieladvocaat L. Vellinga uit Alkmaar had geen goed woord over voor minister Nawijn. ,,Hij is een charlatan. Het ene moment roept hij dit en dan weer dat. Het enige wat hij bewerkstelligd heeft, is een toename van vreemdelingenhaat.'' Vellinga vindt dat voormalig asieladvocaat Nawijn met zijn laatste plan vooral verwarring en onzekerheid zaait. ,,Omdat niet duidelijk is wat de criteria zijn voor schrijnende gevallen, gaat iedereen volop procederen.''

Nawijn zal de Kamer binnen twee weken een brief sturen waarin staat wat hij gaat doen.

    • Tom Kreling
    • Harm van den Berg