Na burgemeester ook wethouders Delfzijl weg

Na het vertrek van burgemeester E. Haaksman (VVD) van Delfzijl hebben de vier wethouders van Delfzijl gisteren hun portefeuille ter beschikking gesteld.

Dit om ruimte te maken voor een breder gedragen college in de raad. Ze blijven wel aan tot een nieuw college is gevormd. Haaksman stapte maandag op, na een kritisch rapport van de Inspectie VROM waaruit bleek dat de controle op milieuvergunningen bij zware chemische industrieën niet op orde was en driekwart van de bestemmingsplannen verouderd was. Het huidige college in Delfzijl bestaat uit CDA, Groen Links, ChristenUnie en VVD en kan steunen op twaalf van de 21 zetels in de raad. De PvdA, met zeven zetels de grootste partij, maakt er geen deel van uit. De Groningse staatsrechtgeleerden A. Dölle en D. Elzinga treden op verzoek van de Groningse commissaris der koningin Alders op als `informateurs' bij de vorming van een nieuw college. Afgelopen dinsdag werd oud-minister Jorritsma van Economische Zaken benoemd tot waarnemend burgemeester in de havenstad.