`Minister Nawijn geeft asielzoekers valse hoop'

Asielzoeker Behzad (34) uit Iran maakt een goede kans om tot Nederland te worden toegelaten, als minister Nawijn zijn bevoegdheid gebruikt en aan `schrijnende gevallen' een status verleent. Maar Behzad rekent nergens op. Uit zelfbescherming weigert hij nog langer hoop te putten uit beloftes, toezeggingen en uitlatingen van politici. ,,Uiteindelijk kom je bedrogen uit en raak je nog sterker gedeprimeerd'', zegt hij.

Net als veel andere asielzoekers spelt Behzad elk nieuws over Nederlands asielbeleid. Toen hij in de krant las dat Nawijn een soort generaal pardon wil verlenen aan asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven en nog niet zijn uitgeprocedeerd, moest Behzad denken aan de beloftes van de toenmalige staatssecretaris Cohen. ,,Eerst zouden tienduizend asielzoekers hier mogen blijven, later werd het aantal teruggebracht naar vijfduizend, drieduizend...'' Uiteindelijk werden het er niet meer dan duizend die van Cohen mochten blijven. En zo zal het ook met Nawijn gaan. ,,Hij zegt nu 6.000, straks zijn het er hooguit vijfhonderd die een status krijgen.''

Behzad wacht zo'n acht jaar op een definitief besluit in zijn asielprocedure. In 1994 vluchtte hij naar Nederland. De toenmalige student waterbouwkunde deed mee aan een studentenprotest tegen het regime van de ayatollahs, waarna hij voor een paar maanden in de gevangenis belandde. In eerste instantie werd zijn asielaanvraag afgewezen. Ruim vijf jaar geleden ging Behzad in hoger beroep.

Sindsdien veranderde de Nederlandse opstelling ten aanzien van asielzoekers uit Iran zo vaak, dat de rechter geen definitief uitspraak kan doen, gist hij. De precieze redenen van de trage afhandeling van zijn zaak weet hij ook niet. ,,Ze gebruiken ons als een soort vogelverschrikkers'', zegt hij. ,,Ze willen tegen andere asielzoekers zeggen: kijk maar, ook al blijf je hier jaren, een status zal je niet krijgen.''

Sinds enkele jaren is Behzad in behandeling bij een psychiater. Hij slikt ook antidepressiva. Hij wijt zijn inzinking aan zijn jarenlange, uitzichtloze verblijf in het asielzoekerscentrum.

,,Nawijn geeft asielzoekers valse hoop'', vindt Behzad. En dat neemt hij de minister kwalijk. Hij zou eens moeten zien ,,wat zijn warrige woorden met de mensen doen''.