Minder politie voor opleiding aangemeld

De Nederlandse politiekorpsen hebben voor dit jaar slechts 1.300 studenten aangemeld. Dat is nog niet eens de helft van het aantal dat minimaal nodig is om het aantal politiemensen op peil te houden.

Dat heeft het LSOP, het Politie Onderwijs en Kenniscentrum dat de opleidingen verzorgt, bekendgemaakt. ,,Alleen met een minimale instroom van 2.600 studenten in de jaren 2004 tot en met 2006 kan de groeidoelstelling van het kabinet worden bereikt'', aldus het LSOP. Die doelstelling bedraagt 4.000 extra mensen in de komende vier jaar. Dat aantal was de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer over het Veiligheidsplan van het kabinet. Minder dan 2.600 nieuwe aanmeldingen per jaar leidt tot ,,krimp van de politie'', aldus woordvoerder Pieter Beljon van het LSOP. ,,Een aantal van 1.300 dit jaar is niet eens voldoende om het natuurlijk verloop op te vangen.'' In totaal zijn er ongeveer 47.000 politiemensen in Nederland, in 2010 moeten dat er ongeveer 52.000 zijn.

Oorzaak van de stagnerende aanmeldingen is dat de politiekorpsen ,,kopschuw'' zijn, aldus de woordvoerder. De door het rijk verplichte investeringen in automatisering en de kosten van een nieuw communicatiesysteem drukken zo op de begroting van de korpsen, aldus het LSOP, dat deze zich geen nieuwe agenten kunnen veroorloven. De korpsen betalen de studenten een salaris vanaf de eerste dag. De beperkte aanmeldingen zijn niet het gevolg van een tanende belangstelling voor het vak van politieman.

Onder het laatste paarse kabinet zijn er bijna 5.000 politiemensen bijgekomen. Daartoe werd de capaciteit van de opleiding in vier jaar tijd uitgebreid van 1.000 naar 3.200 plaatsen. Vorig jaar leek het erop dat een nieuw kabinet er nog eens 8.000 politiemensen aan toe zou voegen. Het Veiligheidsplan van het kabinet voorzag echter slechts in 4.000 man uitbreiding. Het LSOP kreeg opdracht de capaciteit weer terug te brengen naar 2.200 plaatsen.