Kamer stemt in met regeringsbeleid Irak

Een motie van de PvdA om het sturen van Nederlandse Patriot-raketsystemen naar Turkije op te schorten totdat de NAVO in zijn totaliteit overeenstemming heeft bereikt over militaire hulp aan Turkije, is gisteren in de Tweede Kamer verworpen. Alleen de PvdA zelf stemde voor.

Een grote Kamermeerderheid (alle partijen behalve PvdA, SP en GroenLinks) kon, zo bleek tijdens een Kamerdebat gisteren, zich op alle punten vinden in het regeringsbeleid inzake Irak, dat maximale druk op Irak behelst om Veiligheidsraad-resolutie 1441 uit te voeren en om te ontwapenen.

De PvdA diende haar motie in ondanks een klemmend beroep van minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) geen ,,blokkade'' op te werpen tegen de Nederlandse militaire steun aan de Turkse verdediging.

GroenLinks en SP dienden een eigen motie in tegen het thans sturen van de Patriots. PvdA, SP en GroenLinks konden het echter niet eens worden over het onderling steunen van hun moties, die door de regering alle werden ontraden.

Tijdens het debat werd door de PvdA stellig ontkend dat ten aanzien van de Patriots een wijziging is opgetreden in het PvdA-standpunt. Ook ontkende PvdA-woordvoerder Koenders dat PvdA-leider Bos vorige week door het kabinet geconsulteerd is over het kabinetsbesluit. ,,Er is geen millimeter verschil tussen de opvatting van de heer Bos op vrijdag en die van de fractie van de Partij van de Arbeid vandaag! De eerste zin van de heer Bos vrijdag luidde: dat moeten wij bezien''.

Overigens heeft de PvdA besloten zich niet te scharen achter de oproep tot een demonstratie tegen de oorlog in Irak aanstaande zaterdag, aldus bronnen rond de PvdA-fractie. Het standpunt van de partij is dat de inzet van militaire middelen tegen Irak als pressiemiddel niet wordt uitgesloten. Wel heeft de PvdA een vandaag in deze krant te verschijnen advertentie ondertekend, waarin onder de leus `Ontwapen Irak zonder oorlog' wordt betoogd dat een oorlog tegen Irak `nu niet' gerechtvaardigd is.

ongeloof: pagina 2

hoofdartikel: pagina 7