Hulp aan Turkije

In het bericht Onenigheid over inzet Patriots (12 februari, pagina 1) meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het kabinet voor inwilliging van een Turks verzoek om hulp vooraf instemming van de Tweede Kamer nodig heeft. Dat zou in tegenspraak zijn met uitlatingen van premier Balkenende. De woordvoerder zei echter dat instemming van de Kamer pas ná een kabinetsbesluit aan de orde is.