Hollands Dagboek op bestelling

Wilt u ook eens een Hollands Dagboek schrijven in het Zaterdags Bijvoegsel van deze krant? Twan Breewel werpt zich op als makelaar.

Het Hollands Dagboek in deze krant bestaat sinds 1973 en wie stond er sindsdien niet in? Wie wil er niet in, is een betere vraag. Dat ervaart de redactie van het Zaterdags Bijvoegsel wekelijks, bestookt door liefhebbers, hun voorlichters of liefhebbende familieleden. Zie tussen zoveel enthousiasme maar steeds een auteur te verzinnen voor het Haadee, zoals het dagboek op de redactie wordt genoemd. Een liefst niet-lobbyende, authentieke dagboekschrijver, die als het even kan een actuele reden heeft om een dagboek bij te houden. De redactie vraagt dan ook altijd expliciet om openhartigheid over eigen leven en gedachten. ,,Het Hollands Dagboek komt niet door telefoontjes, faxen en vergaderingen tot leven, maar bij gratie van sprekende details, persoonlijke anekdotes.'' Het is een verzoek dat al vaak aan beoogde Haadee-auteurs is gedaan. Het lukt niet iedereen.

Maar er is hoop! Vanmorgen stond de hierbij afgedrukte advertentie in de Volkskrant. Dus vlug naar de genoemde website gesurft.

Daar is te lezen: ,,De publicatie van UW EIGEN HOLLANDS DAGBOEK In het NRC-H is het middel bij uitstek om uzelf in de belangstelling te plaatsen. Velen dromen slechts van dit genoegen. Een DRUK EN JACHTIG LEVEN maken het vaak ONMOGELIJK om in te gaan op het verzoek van het NRC-Handelsblad om met uw Hollands Dagboek op de proppen te komen. Hiervoor bestaat nu een OPLOSSING.'' Waarop Twan Breewel, ,,gespecialiseerd'' in het schrijven van Hollands Dagboeken, zijn diensten aanbiedt. En meer! ,,In voorkomende gevallen bemiddelt Twan Breewel ook bij de redactie van de Zaterdag Bijlage van het NRC-Handelsblad om voor u een publicatiemogelijkheid te bemachtigen.''

Niemand, zo schrijft Breewel, heeft nog een reden om ,,niet ook eens'' met zijn Hollands Dagboek in ,,het NRC-Handelsblad'' te staan. ,,Gun uzelf dat genoegen! Trakteer uzelf op deze aandachtsvorm, en maak het uzelf vooral gemakkelijk. Ga naar de vragenlijst waarmee uw op maat gesneden Hollands Dagboek stap voor stap dichterbij komt.''

Dus hup, naar de vragenlijst!

Twan Breewel gaat niet over één nacht ijs. De kandidaat mag 37 vragen doorwerken. ,,Bent u bereid lobbymiddelen aan te wenden? Zo ja, ga door met vraag 12. (...) Is uw correctheidsblazoen geschoeid op kenbare activiteiten? Zo ja, graag deze kort opsommen. (...) Wilt u van de gelegenheid gebruikmaken het zojuist door u opgerichte bedrijf of adviesbureau terloops in het Hollands Dagboek te vermelden? Wilt u graag overkomen als iemand met groene handen? Dit kan uw milieu-imago ten goede komen.'' Etcetera.

Breewel, de dagboekenman, plaatste ook enkele voorbeelddagboeken op zijn website. Van Wouter Voskamp, de institutionele man (Zondag: ,,Politiek heb ik mij maximaal transparant en afrekenbaar willen opstellen''). De integere man Jaap Weijerink (Woensdag: ,,Deze dag staat in het teken van voortdurend overleg en samenwerken: het is het mooiste wat er is''). En tot slot Breewels masterpiece: Floor, de veelzijdige en facetrijke mens, alles in één. Floor (Woensdag: ,,De dag wordt om zeven uur wakker en ik doe mee'') heeft zo'n typerend, rijk gevuld Haadee-leven. Zij holt van interview naar intiem gesprek, zet tussendoor ,,de club weer eens op scherp'', vergeet niet met haar zoon naar de bibliotheek te gaan, filosofeert nog wat (,,De tijd kleurt in pasteltinten, merk ik''), doet aan ,,nationale activistendag'' en praat in een tv-programma over waarden en normen. Op donderdag staat ze vroeg op ,,om geheim stuk over marktpositionering van multinational te lezen'' (,,Goed verhaal met transparante keuzes op hoofdlijnen'').

We gingen uiteraard op zoek naar de talentvolle Twan Breewel en verzonden vanmorgen e-mails met het verzoek of de heer Breewel zich met spoed bekend wil maken. Hij had bij het sluiten van de krant nog niet gereageerd.

Intussen kan de dagboekliefhebber eventueel de tijd doden met een dagboek dat we, geïnspireerd door Breewel, uit ons eigen archief hebben geplukt. Het is in 1995 geschreven door Drs. T.J.M. Galensloot (45), sociaal geograaf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Galensloot gunde ons in 1995 een blik op het opwindende leven van een ambtenaar (Donderdag: ,,Overleg met de VNG over de vraag of we de bevolkingsadministraties uit de GBA – gemeentelijke Basis Administratie – kunnen koppelen aan de WBEAA-registers.'' Woensdag: ,,Ziezo, de week is weer doormidden''). Authentiek leek het zeker. Bijna niemand heeft geweten dat dit dagboek een parodie was. Geschreven door de toenmalige chef van het Zaterdags Bijvoegsel Folkert Jensma, die ook op de per computer gemanipuleerde foto stond. Gepubliceerd op 1 april. Bij Binnenlandse Zaken schijnt men nog lang naar Galensloot op zoek te zijn geweest.

Zie www.twanbreewel.nl en www.nrc.nl

    • Margriet Oostveen