Groei economie laagst in 20 jaar

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar nauwelijks gegroeid. Van kwartaal op kwartaal bedroeg de economische groei 0,1 procent. Voor heel 2002 was de economische groei, met 0,3 procent, de laagste in twintig jaar.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bericht. De stagnatie van de kwartaalgroei van het bruto binnenlands product (bbp) duurt inmiddels acht maanden.

Met name de overheidsconsumptie hield de economische groei in 2002 positief. De groei van deze consumptie, waaronder de uitgaven aan gezondheidszorg, onderwijs en openbaar bestuur, bedroeg vorig jaar 3,8 procent. CBS-economen zeiden desgevraagd dat de recordbezuinigingen ter aflossing van de staatsschuld, waarvan vooral het CDA voorstander is, een negatieve invloed op de economie zullen hebben, met name op de bestedingen.

De consumptie van huishoudens groeide licht, met 1 procent, de uitgaven aan duurzame goederen stegen met 1,5 procent, vooral door een flinke toename van de verkopen van personenauto's in het vierde kwartaal.

2002 liet volgens het CBS voor het eerst sinds 1982 een daling zien van de uitvoer. Dit cijfer wordt flink beïnvloed door de doorvoerhandel in Nederland. De uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen en diensten stagneerde ten opzichte van 2001. In het vierde kwartaal groeide de uitvoer, op jaarbasis weer licht. Zolang de Nederlandse loonkosten op het huidige niveau blijven, voorziet het CBS geen significante verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie. Ook de al tien jaar onder het EU-gemiddelde presterende Duitse economie drukt de Nederlandse export.

Van negatieve invloed op de economische groei was vooral de daling van de investeringen. Die kwamen 3,7 procent lager uit dan in 2001. Bedrijven kochten minder computers, machines en vervoermiddelen. De investeringen bereikten in het vierde kwartaal een dieptepunt, met een krimp van 7,5 procent op jaarbasis. Ook het interen op voorraden werkte negatief in op de groei van de economie. In het vierde kwartaal namen de voorraden met 1,5 procent op jaarbasis af, tegen een gemiddelde afname van 0,2 procent in heel 2002.