Franse bankiers straat op tegen sluitingen

Als een verlate echo van een vervlogen protest tegen invoering van de euro gingen, na eerdere demonstraties deze week, vanochtend opnieuw honderden medewerkers van de Banque de France (BdF) de straat op. Een krans met op het lint de tekst `Gestorven voor de Banque de France' werd voor de hoofdvestiging in Parijs neergelegd. De actie is het antwoord op twee eind vorige week verschenen interne rapporten van de hand van Yves Barroux, secretaris-generaal van de BdF. Hij wil op termijn 105 tot 189 van de 211 filialen in het hele land sluiten. Volgens de bonden kost dat 3.200 arbeidsplaatsen.

Reden van Barroux' voorstel: door de invoering van de euro is de BdF zelf een filiaal geworden, van de Europese Centrale Bank. Veel werk, bij voorbeeld de bepaling van de monetaire politiek, wordt nu in Frankfurt verricht.

Behalve direct betrokkenen en hun bonden hebben de burgemeesters van kleine en middelgrote gemeenten protest aangetekend tegen `deze nieuwe ontmanteling van een publieke dienst'. Betrokken ministers hebben zich gehaast om `de methode', het `gebrek aan overleg' en `de plompverloren bekendmaking' van de inhoud van de rapporten te hekelen. De BdF zelf heeft laten weten, dat het slechts om een intern advies gaat en dat er nog geen enkele beslissing is genomen.

Afgezien van de adviesstatus van de rapporten heeft het overgrote deel van de zestienduizend medewerkers van de BdF een speciale status die voorziet in een arbeidsgarantie. Slechts een kleine vijftienhonderd medewerkers zijn van deze regel uitgezonderd. Los daarvan is één van de adviezen van het rapport om de diensten aan particuliere rekeninghouders op termijn af te stoten al min of meer praktijk sinds 1993. Toen besloot het parlement, met het oog op de door invoering van de euro veranderende status van de BdF, het openen van nieuwe rekeningen te verbieden. Sinds 2002 wisselt de BdF ook geen geld meer.

Wel blijft de bank verantwoordelijk voor onder meer de uitgifte van eurobiljetten, de goudvoorraden en het toezicht op de banken. Maar dat zijn centrale taken die een dichtheid van bijna 3,5 kantoor op een miljoen inwoners niet rechtvaardigen.

    • Pieter Kottman