Deltaplan/trechterplan

In deze krant van 4 februari signaleerde ir. J. Thijsse dat het ,,een nogal verbreid misverstand (is) dat het plan voor de Deltawerken pas na de ramp in 1953 zou zijn ontstaan.'' Hij memoreert tevens dat de journalist Klaas Graftdijk de naam `Deltaplan' waarschijnlijk als eerste al in 1948 gebruikte (als kop in Het Vrije Volk van 7 januari 1948).

Een ander verbreid misverstand is dat het gebied van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden (en in groter verband zelfs het gehele westen van Nederland) een delta zou zijn.

Niets is minder waar: het is weliswaar een gebied waarin een aantal rivieren in de zee uitmondt (Schelde, Maas, Rijn en in groter verband ook de Eems), maar de Noordzee verhindert de vorming van een delta door een groot getijdeverschil en een vrij sterke stroming (van zuid naar noord). In feite gaat het om zogenoemde trechtermondingen, vooral duidelijk zichtbaar bij de uitmonding van de Westerschelde. Ook aan de andere kant van de Noordzee is een aantal trechtermondingen te zien, bijvoorbeeld van de Theems en de Humber.

Als het om een delta zou gaan, zou het gevaar van land-, i.c. rivierzijde zijn gekomen. In 1953 was het de combinatie van springtij en noordwesterstorm die dit gebied fataal werd.

    • Erik Laroy