CPB: snel aflossen schuld nu onnodig

Het volledig aflossen van de staatsschuld in een generatie is niet langer noodzakelijk of reëel. Door de verslechterde economische situatie is een reductie van de schuld tot uiteindelijk 17 procent van het bruto binnenlands product voldoende.

Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) vanmorgen bekend gemaakt. Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Financiën een actualisatie geschreven over de aflossing van de schuld en die ook aan de kabinet-informateurs Donner (CDA) en Leijnse (PvdA) gestuurd ten behoeve van de onderhandelingen tussen CDA en PvdA over een nieuw kabinet.

Om op een schuld van 17 procent in 2030 uit te komen, is jaarlijks een zogenoemd structureel (langjarig) overschot van 1,1 procent nodig, meldt het planbureau. Gecorrigeerd voor conjuncturele factoren betekent dat, dat een nieuw kabinet in 2007 de begroting precies in evenwicht moet hebben, melden bronnen rondom de formatie. Het CDA dringt hier op aan, de PvdA houdt de mogelijkheid open ook in 2007 nog een tekort op de begroting over te houden.

CDA-leider Balkenende zei vanmorgen voorafgaand aan de informatiebesprekingen vast te willen houden aan het wegwerken van het begrotingstekort in 2007. Kritiek als zou het te eenzijdig inzetten op het wegwerken van de staatsschuld meer kwaad dan goed doen, wimpelde Balkenende af. ,,We moeten de ambitie hebben geen tekort in 2007 te hebben. Het is niet verstandig op voorhand een tekort, zeker een omvangrijk tekort, te accepteren'', zei hij.

PvdA-leider Bos verklaarde desgevraagd vanmorgen nog geen cijfers te hebben gezien. ,,Maar ik hoop dat het zo is'', zei hij. Bos relativeerde overigens de `afzwakking' van het CPB. ,,Het maakt onze problemen niet minder groot, er zijn hoe dan ook forse bezuinigingen nodig'', zei Bos. Bos en Balkenende zouden vandaag over de zorg en de veiligheid spreken, twee terreinen waar de afgelopen jaren miljarden extra in geïnvesteerd is.

Met een structureel overschot van jaarlijks 1,1 procent blijven de overheidsfinanciën op lange termijn `houdbaar', zegt het CPB. De kosten van vergrijzing, die in 2030 gaan oplopen, zijn dan nog op te brengen zonder dat de schuld explosief toeneemt en de lasten sterk moeten worden verhoogd.