Brussel wil ADSL-markt beschermen

De Europese Commissie wil voorkomen dat voormalige staatstelefoniebedrijven, zoals KPN in Nederland, de markt voor snel internet (ADSL) monopoliseren. Daartoe zijn gisteren nieuwe aanbevelingen gedaan.

Eurocommissaris Erkki Liikanen (Informatiemaatschappij en Bedrijven) waarschuwde gisteren dat nationale toezichthouders erop moeten toezien dat zulke bedrijven niet proberen hun dominante positie ,,in bestaande markten uit te breiden naar nieuwe markten''. Hij reageert hiermee op de afnemende concurrentie op de ADSL-markt in verschillende EU-lidstaten. In Nederland telde deze markt enkele jaren geleden meerdere partijen, maar veel aanbieders zijn inmiddels afgehaakt of hebben zich aangesloten bij KPN, de dominante marktpartij. KPN is eigenaar van alle wijkcentrales in Nederland die nodig zijn om ADSL te kunnen aanbieden.

Volgens de Commissie zijn diensten via breedbandverbindingen ,,de basis voor de volledige ontwikkeling van een op kennis gebaseerde economie''. Brussel streeft ernaar dat alle overheidsdiensten in de lidstaten van de Europese Unie in 2005 zijn aangesloten op snel internet. En van alle internetconnecties moet in 2005 de helft `breedbandig' zijn, aldus de Commissie. De EU-regeringsleiders moeten zich volgende maand tijdens de voorjaarstop in Brussel achter deze doelstelling scharen.

De Commissie wil ook met lidstaten overleggen over bevordering van de `derde generatie' mobiele telefonie. Dat kan onder meer door telecombedrijven de mogelijkheid te geven de kosten van dure antennenetwerken te delen.

De nationale toezichthouders moeten volgens de aanbeveling van de Commissie onderzoeken of op achttien door Brussel onderscheiden markten nog specifiek, nationaal toezicht nodig is, of dat die markten al zover zijn ontwikkeld dat de algemene Europese concurrentieregels kunnen gelden. Het gaat onder meer om vaste telefonie, breedbanddiensten, huurlijnen en mobiele telefonie.

Nationale toezichthouders kunnen nu nauwelijks ingrijpen op de ADSL-markt, omdat de regels vooral betrekking hebben op spraaktelefonie en minder op internet. De Commissie streeft naar meer harmonisatie van het mededingingstoezicht op de Europese communicatiesector. Dat toezicht moet ook ,,technologie-neutraal'' worden, aldus de Commissie.

De aanbevelingen vormen het sluitstuk van al eerder overeengekomen Europese regelgeving voor de elektronische communicatie.