Bedrijfsleven rukt op in politiek

Politieke partijen selecteren de laatste jaren meer mensen uit het bedrijfsleven voor een functie als volksvertegenwoordiger. In gemeenteraden en provinciale besturen zitten aanzienlijk meer werknemers uit de marktsector dan vijf jaar geleden. Dat is ook het geval in de Tweede Kamer. Dat blijkt vandaag uit onderzoek van Forum, het opinieblad van werkgeversorganisatie VNO-NCW, waaraan alle twaalf provinciebesturen en de helft van de 496 gemeenten hebben meegedaan. Van alle gemeenteraadsleden werkt 45 procent in het bedrijfsleven. Vijf jaar geleden was dat nog 40 procent. Het aantal Tweede kamerleden met recente ervaring in het bedrijfsleven is gestegen van 21 procent vijf jaar geleden naar 28 procent nu.