ABN Amro plukt vruchten bezuinigingen

Forse kostenbesparingen en goede prestaties van het hypotheekbedrijf hebben vorig jaar de winst van ABN Amro op peil gehouden. De grootbank zag over 2002 de nettowinst (exclusief bijzondere posten) met 2,1 procent toenemen.

Dat heeft ABN Amro vanmorgen bekendgemaakt. Bestuursvoorzitter Rijkman Groenink wilde tijdens een toelichting op de cijfers nog geen uitspraken doen voor het lopende boekjaar. ,,De invloed van een mogelijke oorlog in het Midden-Oosten en de consequenties daarvan zijn moeilijk in te schatten'', verklaarde hij. Groenink toonde zich tevens sceptisch over een herstel van de wereldeconomie in 2003. Hij sprak wel de verwachting uit dat, indien een oorlog kon worden vermeden, de nettowinst van zijn bank hoger zou moeten uitvallen dan die in 2002.

Ook ABN Amro heeft last van de zwakke marktomstandigheden. De bank zag in 2002 de baten teruglopen met 2,9 procent, tot 18,3 miljard euro. Het concern wist een winstval te voorkomen dankzij zware saneringsrondes. De lasten van het bedrijf werden teruggebracht met bijna 7 procent tot 12,8 miljard euro.

Vooral de reorganisatie van het Nederlandse retailbedrijf, die in 2001 is ingezet, lijkt vrucht af te werpen. In totaal zijn er sinds het begin van de herstructurering 5.352 voltijds banen verdwenen bij de Nederlandse divisie. De nettowinst van het Nederlandse bankbedrijf groeide in 2002 met 40 procent tot 273 miljoen euro.

Ook de tweede thuismarkt, de Verenigde Staten, liet een goed beeld zien. De lage rente in de VS heeft in het bijzonder het hypotheekbedrijf geen windeieren gelegd. Veel Amerikaanse consumenten hebben gebruikgemaakt van de lage stand van de rente en hun hypotheken overgesloten tegen gunstiger voorwaarden. De nettowinst van de Amerikaanse activiteiten nam vorig jaar toe met 23,4 procent tot 1,1 miljard euro.

In Brazilië blijft ABN Amro gezien de moeilijke economische omstandigheden in het land relatief goed presteren. De winst groeide er met een 0,5 procent, tot 391 miljoen euro. De baten daalden er met 9,6 procent in euro's, terwijl de nationale munt, de real, ruim 23 procent in waarde was gedaald. In reals zouden de baten met ruim 24 procent zijn toegenomen.

De divisie Wholesale, de zakelijke klanten, zag de winst bijna verdubbelen ten opzichte van het zwakke vierde kwartaal van 2001, tot 63 miljoen euro. Deze winsttoename komt voornamelijk door kostenbesparingen. De marktomstandigheden blijven moeilijk, onder meer doordat er weinig fusies en overnames zijn.

ABN Amro : pagina 16