Winst uitgever kranten Australië

De Australische krantenuitgever John Fairfax, onder meer uitgever van de Sydney Morning Herald, heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar een brutowinst behaald van 70 miljoen Australische dollar (38 miljoen euro), een verdubbeling in vergelijking tot de periode ervoor. Het bedrijf schrijft de winst toe aan kostenbesparing en herstel van de advertentieopbrengsten. Na onder andere een kostenafschrijving van 11 miljoen Australische dollar voor haar website Citysearch houdt Fairfax een nettowinst over die 48 procent hoger is dan in de periode ervoor.