Taalwet alsnog afgewezen

De Federatieraad, de Russische senaat, heeft vandaag de nieuwe taalwet afgewezen. De wet voorzag in een verbod op het openbaar gebruik van vloeken, vieze en vulgaire woorden en legde ook het gebruik aan banden van uit andere talen afkomstige woorden als daar een Russisch alternatief voor bestaat. De Doema, de andere kamer van het parlement, aanvaardde de wet, maar in de Federatieraad waren maar 126 leden tegen en maar zeven voor. De wet moet nu worden herschreven.