Stroomnet

In NRC Handelsblad van 9 februari pleitten prof.dr. J.J. Smit en EnergieNed voor de vervanging van een deel van het stroomnet om de kans op storingen te verminderen. Ook om een andere reden is een deel van het net aan vervanging toe. De afgelopen tien jaar is in studies betreffende kinderen die vlakbij hoogspanningsleidingen wonen consistent gevonden dat deze een verhoogde kans op leukemie hebben. Zo'n verhoogde kans is te zien als de blootstelling meer dan 0,2 mikroTesla beloopt. Deze waarde wordt meestal tot op 100-150 meter vanaf een hoogspanningsleiding overschreden. In Nederland gaat het om ongeveer 20.000 kinderen. Voor hen ligt, gezien het beschikbare onderzoek, de kans op leukemie 20-30 maal hoger dan het maximaal toelaatbaar risico zoals dat in het rijksbeleid is vastgesteld.

Door het verplaatsen of ondergronds leggen van de hoogspanningsleidingen kan het leukemie-risico worden geëlimineerd. Met het op de schop nemen van het stroomnet dienen niet alleen de belangen van klanten, maar ook die van omwonende kinderen veilig te worden gesteld.

    • Stichting Natuur
    • Dr. L.Reijnders