`Stimuleren economie VS nu zinloos'

Het stimuleren van de Amerikaanse economie is zo goed als zinloos zolang de grote onzekerheid over een mogelijke oorlog tegen Irak voortduurt.

Met die uitspraak ten overstaan van de Senaat heeft Alan Greenspan, eerste man van de Amerikaanse Federal Reserve Board, een belangrijk argument vóór het jongste belastingplan van president Bush ontkracht. De regering bepleit voor 700 miljard dollar fiscale maatregelen, waaronder afschaffing van de dividendbelasting. Het opgegeven doel: stimuleren van de economie.

Greenspan zei op lange termijn wel voorstander te zijn van afschaffing van de dubbele belasting op dividendinkomen, maar drong er op aan dat budgetneutraal te doen. De dividendvoorstellen van de president kosten 385 miljard dollar over tien jaar en doen het snel gegroeide begrotingstekort verder oplopen, tenzij allerlei andere overheidsuitgaven extra worden gekort.

Als de oorlog snel voorbij is, kan verdere stimulering van de economie waarschijnlijk achterwege blijven, zei Greenspan in antwoord op vragen van senatoren. Ondanks het gebrek aan investeringen door het bedrijfsleven blijft de Amerikaanse economie relatief robuust. Tegelijk met Greenspans getuigenis publiceerde de FED, het Amerikaanse stelsel van de Centrale Banken, aangepaste groeiverwachtingen voor 2003: tussen 3,25 en 3,50 procent in juli lag die prognose nog een halve procent hoger.

De centrale bankier bestreed de stelling van de regering-Bush dat tekorten er niet veel toe doen. Meer economische groei helpt tekorten inlopen, gaf Greenspan toe, ,,maar snellere economische groei is geen afdoende antwoord op de nu geprojecteerde lange termijn tekorten''.

De FED-voorzitter zou vandaag voor het Huis van Afgevaardigden verschijnen voor zijn halfjaarlijkse economische beschouwingen. Terwijl hij de Senaat zijn versie voorhield, ontmoette president Bush Congresleden die hij wilde winnen voor zijn jongste belastingplannen. Vandaag zou hij kleine investeerders spreken als onderdeel van een Witte Huis-campagne om de belastinghervormingen te laten doorgaan ondanks de oorlog.

Bush kreeg eerder deze week kritiek op zijn plannen van een groep van vierhonderd economen.