Onenigheid over inzet van Patriots

De PvdA is tegen de toezegging van het kabinet om nu Patriot-raketten naar Turkije te sturen met het oog op de naderende oorlog in Irak.

De fractie zou dit vandaag in een extra debat in de Tweede Kamer duidelijk maken. Het meningsverschil belast de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet tussen CDA en PvdA.

Een meerderheid van CDA, VVD en LPF zal het kabinet in de Kamer wel steunen. Daarmee leunt het kabinet-Balkenende inzake de kwestie Irak de facto nu op de meerderheid van de oude coalitiepartijen. Vrijdag beslist het kabinet over een verzoek van de Verenigde Staten om meer militaire steun, waaronder langduriger en uitgebreidere inzet van F-16's in Afghanistan.

Vanmorgen hebben CDA-leider Balkenende en PvdA-leider Bos kort over hun meningsverschillen inzake Irak gesproken. Beiden streefden er niet naar deze op te lossen voor het Kamerdebat over Irak van vanmiddag. In tegenstelling tot wat demissionair premier Balkenende vorige week zei, heeft het kabinet wel instemming van de Kamer nodig om het bilaterale verzoek van Turkije in te willigen, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken vanmorgen.

PvdA-leider Bos onderstreepte vanmorgen dat de PvdA niet principieel tegen de defensieve steun aan NAVO-bondgenoot Turkije is. De sociaal-democraten zijn het echter oneens met het moment waarop deze nu is beloofd. De PvdA wil dat er eerst een besluit valt in de NAVO over het verzoek dat Turkije aan de NAVO heeft gedaan. PvdA-leider Bos steunt in dat verband Frankrijk, Duitsland en België, die zich voorlopig met een veto tegen het verzoek hebben gekeerd. Zij willen eerst de rapportage van de VN-wapeninspecteurs aan de Veiligheidsraad eind deze week afwachten.

Bos trachtte gisteren en vandaag de invloed van het meningsverschil tussen CDA en PvdA op de formatie-onderhandelingen te relativeren. Tegen de tijd dat deze in de beslissende fase is, zo redeneert hij, zijn de internationale beslissingen over Irak reeds genomen. ,,Over twee weken is dit een theoretische kwestie geworden.'

Bos en Balkenende hebben vanmorgen wel uitvoeriger gesproken over het financieel-economische beleid van een komend kabinet. Zij kwamen niet tot afspraken, hoewel beiden vanmorgen zeiden nu spoed te willen zetten achter de onderhandelingen. Tot nu toe hebben CDA en PvdA over geen enkel onderwerp overeenkomsten bereikt. Volgens Bos kunnen CDA en PvdA dat ,,niet veel langer volhouden.'

Hoofdartikel: pagina 9

www.nrc.nl: dossier formatie

Gerectificeerd

Hulp aan Turkije

In het bericht Onenigheid over inzet Patriots (12 februari, pagina 1) meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het kabinet voor inwilliging van een Turks verzoek om hulp vooraf instemming van de Tweede Kamer nodig heeft. Dat zou in tegenspraak zijn met uitlatingen van premier Balkenende. De woordvoerder zei echter dat instemming van de Kamer pas ná een kabinetsbesluit aan de orde is.