Niet efficiënt genoeg

Naarmate een oorlog tegen Irak dichterbij komt, wordt het debat daarover heviger. Vanaf vandaag vraagt deze krant elke dag een min of meer prominente Nederlander naar zijn mening over de wenselijkheid van zo'n oorlog en over het standpunt van de regering. De aftrap is van Hans Blom, directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

,,Principieel ben ik voor militair ingrijpen tegen Irak. Saddam Hussein is een groot gevaar dat moet worden bestreden. Maar uit een oogpunt van `efficiency' ben ik tegen. Het middel zou erger kunnen zijn dan de kwaal. Je moet kijken naar de mogelijke resultaten van een oorlog, naar alle mogelijke evenwichtsverstoringen. Die zijn aanzienlijk.

Wat betekent het voor de bevolking van Irak? Het evenwicht in het Midden-Oosten kan worden verstoord, denk aan Israël, Iran, Afghanistan. De zorg van de Turken over een mogelijke Koerdische opstand lijkt me terecht. Ook kan het terrorisme een flinke stimulans krijgen.

,,Mijn probleem is dat ik mijn principiële ja niet kan afwegen tegen mijn `efficiënte' nee. Wel geldt enig voorbehoud bij mijn ja tegen een oorlog. Ik ben afhankelijk van de media, ik heb geen zicht op de propaganda van beide zijden. Ik moet aannemen dat de informatie over Irak juist is. Wat de motieven van de VS betreft: ik twijfel niet aan de abjectheid van Saddam, maar vraag me wel af hoe sterk hij werkelijk is, of hij er bij gebaat is om zijn agressie de vrije loop te laten. Ook vraag ik me af waarom hij wel, en andere abjecte regimes niet worden aangepakt.

,,De Europese onenigheid en het gedoe binnen de NAVO over steun aan Turkije is treurig. Nu zie je hoe gebrekkig zo'n organisatie als de NAVO is als het oorspronkelijke doel wegvalt. De oorzaak is moeilijk te duiden: er is sprake van Amerikaanse drammerigheid, maar ook van Amerikaantje pesten door Duitsland en Frankrijk.

,,Nederland moet zich bij voorkeur aansluiten bij een gedeeld NAVO-standpunt, maar als dat niet mogelijk is heeft de lijn van Engeland en de VS mijn voorkeur. Het is een oud Nederlands probleem: moeten we kiezen voor het continent of voor een Angelsaksische koers? Nederland heeft economisch, strategisch en cultureel geen belang bij aansluiting bij een gesloten continentaal Europa van Frankrijk en Duitsland. De blik moet naar buiten worden gericht.''