Matige opvang na sterfgeval

Werknemers die te maken krijgen met een overlijdensgeval in hun directe omgeving worden vaak niet goed opgevangen door het bedrijf waar ze werken. Collega's en managers weten niet hoe ze moeten reageren en hebben weinig kennis over het rouwproces. Toch is het merendeel van de Nederlandse werknemers tevreden over de ruimte op het werk voor het omgaan met rouw. Volgens het CBS hebben jaarlijks 230.000 werkende mensen te maken met een overlijden. In totaal hebben jaarlijks 700.000 mensen het verlies van iemand in de directe omgeving te verwerken. Een enquête van de CNV wijst uit dat bijna de helft van de ondervraagden de afgelopen vijf jaar geconfronteerd is geweest met het overlijden van een gezinslid. In 22 procent ging het om iemand in het eigen gezin, in 27 procent om een persoon in het gezin van een collega.