Kamer: Nawijn sticht verwarring

De Tweede Kamer verwijt demissionair minister Nawijn (Vreemdelingenzaken, LPF) voor verwarring te zorgen over het lot van een grote groep asielzoekers in Nederland. Dit bleek vanmorgen tijdens een commissievergadering met de specialisten uit de fracties.

Leek de minister gisteren nog van plan vijf- a zevenduizend asielzoekers die al jaren in ons land zijn, alsnog een vergunning te willen geven, vanmorgen bleek hij daar vierkant tegen. ,,Ik ben altijd tegen een generaal pardon geweest, maar heb aangekondigd wat ruimer gebruik te gaan maken van mijn discretionaire bevoegdheid'', aldus Nawijn. Op basis daarvan wil hij alsnog een aparte regeling treffen voor deze groep. Het CDA voelt daar niks voor.

PvdA-Kamerlid De Vries hield de minister voor dat hij hem in het NOS-journaaal gisteren toch echt had horen zeggen dat hij iets wilde doen voor de groep van 5 of 7000 asielzoekers. Nawijn bestreed dat en kondigde aan alleen voor de echt schrijnende gevallen, ook binnen deze groep, iets te gaan doen. CDA-woordvoerder Van Vroonhoven bespeurde toch een vorm van generaal pardon en wil dat Nawijn zijn aanpak voor 1 maart a.s. schriftelijk naar de Tweede Kamer stuurt.

De groep waar het om gaat, verblijft reeds langer dan vijf jaar in ons land, maar zijn zoals het wordt genoemd, nog niet uitgeprocedeerd. Intussen pleit nu ook de PvdA-fractie er voor om deze groep een verblijfsvergunning te geven. Daarmee zou een meerderheid in de Tweede Kamer zijn ontstaan, maar tijdens de discussie liet LPF-woordvoerder Varela weten de groep veel te groot te vinden. De LPF-fractie hanteert daarbij criteria (langer dan vijf jaar in ons land, maar ook het Nederlands machtig zijn, van onbesproken gedrag enz.) waardoor de groep wordt teruggebracht tot 2300 personen.

Als enige pleit de SP voor verzachting van het huidige vreemdelingenbeleid. SP-woordvoerder De Wit wil een generaal pardon voor zo'n 25.000 asielzoekers.