EU schrapt 35.000 pagina's aan regels

De regelgeving van de Europese Unie beslaat niet minder dan 97.000 pagina's in het officiële Publicatieblad. Kandidaat-lidstaten maakten er al op hardhandige wijze kennis mee, want zij moeten al die regels in nationale wetgeving omzetten voor hun toetreding in mei 2004. Als het aan de Europese Commissie ligt zal de omvang van de Europese regelgeving – in Brussels jargon aangeduid als het acquis – in 2005 met 35.000 pagina's zijn gereduceerd.

Het gaat om vereenvoudiging, samenvoeging en codificatie van de bestaande regels. Een voorbeeld: alleen al de EU-regels voor goedkeuring van autotypes beslaan 170 wetten en 3.500 pagina's. Door samenvoeging en herformulering moet de omvang drastisch worden gereduceerd.

,,De Europese Commissie heeft zich verplicht de wetgeving te vereenvoudigen om de kosten en complexiteit van het zakendoen te verminderen en de Europese Unie begrijpelijker te maken voor de burgers'', zei Commissie-voorzitter Prodi gisteren bij de presentatie. Het was een van de doelstellingen van de EU-top van Lissabon in 2000, waar de regeringsleiders beloofden de EU-economie in 2010 tot de meest concurrerende ter wereld te maken. De eerste aandacht gaat nu uit naar vereenvoudiging van regels op het gebied van onder meer interne markt, industriële producten, landbouw, gezondheid, voedselveiligheid en belasting. De Europese Commissie kan een deel van de operatie zelf uitvoeren. Voor amenderen en terugtrekken van regels is medewerking van lidstaten en Europarlement nodig.