Dunya en Desie

In zijn rubriek `Beeld' (NRC Handelsblad, 29 januari) vergeleek Maarten Huygen de nieuwe Avro-serie Najib en Julia met de NPS-serie Dunya en Desie.

In beide series spelen Marokkanen een rol, maar daarmee houdt iedere overeenkomst op. Huygen vindt dat Dunya en Desie voorbijgaat aan de hedendaagse multiculturele conflicten – wat klopt – en schrijft vervolgens dat dat komt omdat de makers teveel hebben vergaderd over beeldvorming van allochtonen. Dat laatste is onjuist. Als schrijver heb ik, samen met regisseuse Dana Nechushtan, van de NPS alle vrijheid gekregen om de serie naar eigen inzicht uit te werken. Een serie over hedendaagse multiculturele conflicten stond niet bovenaan ons lijstje, omdat je dan juist krijgt wat Huygen ons verwijt te zijn: vormingstoneel. Huygen schrijft dat fictie gaat om het blootleggen van de kloof. Dat is ook zo. Die kloof hoeft alleen niet altijd langs de geijkte multiculturele breuklijnen te lopen. De kloof die Dunya en Desie blootlegt, is die tussen oude en nieuwe generaties en die tussen het hart en hoofd van opgroeiende meisjes.

    • Robert Alberdingk Thijm
    • Scenarioschrijver van Dunya