China wil inspecties

China is net als Frankrijk, Rusland en Duitsland van mening dat de VN-inspecties in Irak moeten worden voortgezet. ,,Wij steunen elk initiatief dat goed is voor een politieke oplossing van de kwestie-Irak'', aldus Zhang Qiyue, woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren in Peking.

De Chinese president Jiang Zemin heeft zijn Franse collega Chirac telefonisch laten weten dat de VN-inspecties naar behoren verlopen, en dat voortzetting van essentieel belang is om een oorlog in Irak te voorkomen. ,,De inspectie in Irak is effectief, en moet voortgezet en versterkt worden'', aldus Jiang volgens het officiële Chinese persbureau Xinhua. ,,Oorlog is voor niemand goed, en het is onze verantwoordelijkheid om uiteenlopende maatregelen te nemen om een oorlog te voorkomen.''

China meent dat het conflict met Irak hoe dan ook via VN-kanalen moet worden opgelost. Het ziet unilateraal optreden van Amerika als zeer ongewenst. Maar het is niet waarschijnlijk dat Peking als puntje bij paaltje komt van het veto-recht in de Veiligheidsraad gebruik zal maken. China, dat gebaat is bij lage olieprijzen en stabiliteit in de wereld om zijn sterke economische groei te kunnen voortzetten, is economisch in steeds sterkere mate afhankelijk van Amerika. Opiniepeilingen over gevoelige onderwerpen zijn in China niet gebruikelijk, maar het lijkt erop dat er onder de bevolking maar zeer weinig steun bestaat voor een oorlog tegen Irak.