`Bond helpt economie'

Landen waar werknemers goed zijn georganiseerd, doen het economisch beter dan landen waar dat niet het geval is. Uit een rapport van de Wereldbank blijkt dat de werkloosheid in landen met een goede organisatiegraad lager is.

Het rapport werd vandaag in Washington gepresenteerd. De Wereldbank heeft daarvoor meer dan duizend afzonderlijke studies onder de loep genomen. De onderzoekers kwamen tot de slotsom dat werknemers die zich in een vakbond hebben verenigd over het algemeen beter verdienen dan hun collega's die zich niet hebben georganiseerd. Verder maken ze minder lange dagen en krijgen ze meer scholing.

In landen waar vakbonden actief zijn, zijn de inkomensverschillen tussen geschoolde en niet-geschoolde werknemers kleiner dan in landen waar werknemers individueel voor hun belangen moeten opkomen. De verschillen tussen wat mannen en vrouwen verdienen zijn er ook kleiner. Relatief gaan vrouwen er door een vakbondslidmaatschap meer op vooruit dan mannen.

De Wereldbankstudie haalt enkele voorbeelden aan waaruit blijkt dat lidmaatschap van een vakbond duidelijk voordelen heeft. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn zwarte werknemers die lid zijn vaak beter af dan blanke collega's die niet zijn aangesloten bij een vakbond. In Mexico en Canada is gebleken dat een vakbondslidmaatschap de discriminatie van inheemse volkeren verkleint.