Aantal startende ondernemingen kwart gedaald

In 2002 daalde het aantal nieuwe ondernemers in 37 landen met 25 procent. In Oost-Europa bedroeg de daling zelfs 50 procent. Dit blijkt uit de rapporten `Global entrepreneurship Monitor 2002' en `Entrepreneurship under pressure' van het EIM. In Nederland is het aantal mensen dat een nieuw bedrijf probeert op te zetten al enige jaren stabiel, terwijl het aantal ondernemers met een recent gestart bedrijf afneemt. Uit beide rapporten kan geconcludeerd worden dat de zwakke punten van Nederland als ondernemingsland liggen in de negatieve houding ten opzichte van risico's nemen en mislukkingen, te geringe aandacht voor ondernemerschap binnen commerciële opleidingen en te weinig overdracht van research & development aan starters.