Voorschool

In deze krant van 6 februari wordt de stelling verdedigd dat de `voorschool' segregatie bevordert, terwijl die bij uitstek een integratie-instrument is. De voorschool richt zich op het vroegtijdig wegwerken van taalachterstand van allochtone kinderen en kinderen van laag opgeleide autochtone ouders. De voorschool zorgt dat kinderen niet met een achterstand aan hun schoolcarrière beginnen en vergroot daarmee hun kansen op succes. Vanzelfsprekend zijn vanaf het begin van het experiment de schaarse experimenteergelden gericht ingezet voor die kinderen voor wie het 't hardst nodig is. Echter, telkens is ook ruimte geboden voor deelname van kinderen die niet direct tot de doelgroep behoren. Juist om de pluriformiteit te bevorderen.

Voor vrijwel elk onderwijs-experiment geldt dat het effect moeilijk te bewijzen is. Dat is ook de reden dat dit experiment vanaf het begin door het SCO wordt gevolgd om het effect te meten. Die effecten blijken hoopgevend.

De Amsterdamse voorschool was een initiatief van GroenLinks dat steeds op een brede steun heeft kunnen rekenen in de Amsterdamse gemeenteraad. Als initiatiefnemer van de voorschool ben ik dan ook verbijsterd over de opstelling van mevrouw Schaapman, woordvoeder namens de PvdA-fractie. Zij verzet zich tegen uitbreiding van het aantal voorscholen met als argument dat dit de segregatie zou bevorderen. Als zij tegen segregatie wil optreden, zou ze juist moeten zorgen dat zoveel mogelijk scholen kunnen beschikken over een voorschool. Verzet tegen die uitbreiding is een keuze tegen integratie.

    • Kees Hulsman
    • Oud-Gemeenteraadslid voor Groenlinks in Amsterdam