Van Agt

Het heeft mij verbaasd dat NRC Handelsblad geen enkel woord heeft gewijd aan de opmerkingen van oud-premier Van Agt zondag in het tv-programma `Buitenhof'. Van Agt sprak onder meer zijn verwondering uit over de uitlatingen van premier Balkenende en minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer dat zij een oorlog tegen Irak zouden steunen ook als de VN-Veiligheidsraad daar niet mee instemt. Volgens Van Agt dienen wij als burgers deze weg niet te volgen, zulks gezien de onbetrouwbaarheid van de huidige regering-Bush. Uw lezers hadden er recht op hiervan in uw krant kennis te nemen.

    • F. Kragt 'S-Gravenhage