Sturen van Patriots is verantwoord

Demissionair minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) heeft vanmorgen kritiek van ondermeer SP en Groen Links op het sturen van Patriot-luchtafweersystemen naar Turkije van de hand gewezen.

,,Dat is het ondersteunen van een bondgenoot. Dat mag niet gezien worden als oorlogsvoorbereiding'', aldus De Hoop Scheffer op een persconferentie. ,,Ook als je tegen geweld bent, kun je niet nee zeggen op zo'n verzoek van Turkije.''

De bewindsman verklaarde dat Nederland eind vorige week was ingegaan op een bilateraal verzoek van Turkije uit solidariteit met dat land. Naast Nederland heeft ook Duitsland inmiddels positief op zo'n verzoek gereageerd. Hij zei niet te begrijpen waarom datzelfde Duitsland met Frankrijk en België op het ogenblik in NAVO-verband plannen voor de bescherming van Turkije blokkeert.

De verdeeldheid in de NAVO en de Europese Unie speelt volgens De Hoop Scheffer Saddam Hussein slechts in de kaart. Dit terwijl volgens het kabinet de druk op Irak juist nu maximaal moet blijven. Doelend op een nog niet uitgewerkt Duits plan, zei de minister dat andere plannen slechts ,,afbreuk'' kunnen doen aan de uitvoering van resolutie 1441 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin ontwapening van Irak wordt geëist.

De Hoop Scheffer kritiseerde Frankrijk en Duitsland omdat die landen er volgens hem thans kennelijk de voorkeur aan geven met Rusland samen te werken in plaats van te zoeken naar een gemeenschappelijk standpunt binnen de Europese Unie. Hun optreden hindert naar zijn zeggen de pogingen van EU-voorzitter Griekenland om de EU-landen weer op één lijn te brengen.

De Hoop Scheffer had kritiek op het Irak-beleid van de PvdA, de partij waarmee zijn eigen CDA thans over een nieuw kabinet onderhandelt. ,,Ik heb geen helderheid over de vraag waar de PvdA op dit punt staat'', aldus de minister. Hij ontkende overigens dat de houding van de PvdA van invloed is op het buitenlands beleid. Wel constateerde hij dat er voldoende draagvlak voor het beleid in de Tweede Kamer moet zijn.

De bewindsman zei ,,te betreuren'' dat er zowel binnen de EU, de NAVO en Verenigde Naties op het ogenblik zulke diepe meningsverschillen bestaan. Hij weigerde de huidige situatie echter als `een crisis' te omschrijven. Volgens hem zijn de fundamenten van de organisaties sterk genoeg om de huidige troebelen te overleven. In het voetspoor van VN-secretaris-generaal Kofi Annan erkende De Hoop Scheffer echter dat de VN en de NAVO beide ,,een geweldige knauw'' zou kunnen oplopen als de verdeeldheid niet snel zou verdwijnen.