Sociaal akkoord steeds minder waarschijnlijk

Een meerjarig sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers over de lonen is onwaarschijnlijk geworden. De werkgeversorganisaties voelen weinig voor een centraal loonakkoord tussen de sociale partners. De onderhandelingen over een nieuw kabinet tussen CDA en PvdA staan daarmee onder druk.

Pagina 3