Sociaal akkoord steeds minder waarschijnlijk

Een meerjarig sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers over de lonen is onwaarschijnlijk geworden. Zeker nu de werkgeversorganisaties gisteren hebben laten weten weinig te voelen voor een centraal loonakkoord tussen de sociale partners.

De voorzitters van de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben daarmee gisteren de onderhandelingen over een nieuw kabinet tussen CDA en PvdA onder druk gezet. Beide partijen willen door een meerjarig akkoord met de sociale partners over loonmatiging miljarden bezuinigen.

De sociale partners spraken gisteren met de informateurs Donner (CDA) en Leijnse (PvdA). Daarbij waarschuwden de werknemersorganisaties CDA en PvdA al niet alleen maar te bezuinigen. Voorzitters De Waal (FNV), Terpstra (CNV) en Verhoeven (Unie MHP) vroegen vooral aandacht voor behoud van werkgelegenheid, onderwijs en innovatie. Ook willen zij meerjarige afspraken maken met het nieuwe kabinet over onder meer de WAO, pensioenen, innovatie en gesubsidieerde arbeid. Daarna willen zij eventueel een akkoord sluiten over loonmatiging.

VNO-NCW-voorzitter Schraven hekelde de opstelling van de bonden. ,,Zij moeten niet om cadeautjes vragen aan het kabinet, zij moeten met ons overleggen over de lonen'', zei hij. Ook LTO-voorzitter Doornbos had moeite met ,,de speeltjes'' die de vakbonden wilden afdwingen. De werkgevers zeggen het liefst per sector met de vakbonden te onderhandelen over een realistische loonkostenstijging.

Schraven: ,,De overheid moet ons niet voor de voeten lopen.'' MKB-voorzitter De Boer: ,,De vraag is niet hoe we de ellende het best kunnen verdelen, maar hoe we offensief het hoofd kunnen bieden aan de slechte economische situatie.'' Allerlei lastenverzwaringen voor ondernemingen moeten daarom volgens hen zo snel mogelijk van tafel. ,,Anders valt er met de werkgevers helemaal niet te praten'', waarschuwde Schraven.

Voorzitter Wijffels van de Sociaal Economische Raad, die eerder op de dag een bezoek bracht aan de informateurs, plaatste ook vraagtekens bij de haalbaarheid van een centraal loonakkoord. ,,Het wordt niet makkelijk'', zei hij. Als het echt moeilijk wordt, moeten werkgevers, werknemers en overheid met elkaar om de tafel, aldus Wijffels.