Slordige journalistiek

Onder de kop: `Jeugd Amsterdam: 65 pct allochtoon', (NRC Handelsblad 7 februari) wordt gesteld dat ik er naar zou streven dat scholen evenveel allochtone als autochtone leerlingen hebben. Met 65 procent jeugdige allochtonen in Amsterdam is dit uiteraard statistisch onmogelijk.

Dit bericht is een typisch geval van slordige journalistiek waarbij niet eens de moeite is genomen om even in het (eigen) archief te kijken. Daar is namelijk te vinden dat ik op 19 november 2002 op de vraag: ,,Hoeveel allochtone leerlingen zou u per school wenselijk vinden'', het volgende heb geantwoord: ,,Zo'n dertig tot veertig procent lijkt mij het beste voor de integratie. Maar je moet reëel zijn: in Amsterdam is bijna zestig procent van de leerlingen van allochtone afkomst. Dus is een evenwichtige verdeling over de scholen een illusie en een pijnlijke ontkenning van de werkelijkheid. Maar je moet wel wat doen. Ik wil proberen de witte vlucht van autochtone ouders die hun kinderen naar witte scholen sturen, te stoppen.''

Ik zou het op prijs stellen als mij geen woorden in de mond worden gelegd die ik niet heb gezegd.

    • Rob Oudkerk
    • Wethouder Onderwijs in Amsterdam