Kamervragen over falen voorschool in Amsterdam

De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft gisteren schriftelijke vragen gesteld aan minister Van der Hoeven (Onderwijs) over de `voorschool' voor allochtone peuters die, volgens deskundigen in Amsterdam, niet functioneert en die de etnische segregatie op basisscholen eerder bevordert dan tegengaat.

De Amsterdamse gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met uitbreiding van het aantal voorscholen van 30 naar 100. Als enige fractie stemde de PvdA tegen uitbreiding, omdat de huidige dertig voorscholen volgens deze partij niet functioneren en bovendien segregatie bevorderen. Bedoeling is dat allochtone peuters, die vaak pas Nederlands leren als ze op de basisschool beginnen, op een voorschool alvast een woordenschat opbouwen. Het ministerie van Onderwijs geeft elk jaar 100 miljoen euro uit aan voorscholen, een Amerikaans fenomeen, in 336 gemeenten.

Probleem is dat voorscholen worden gekoppeld aan zwarte basisscholen, omdat daar de achterstandskinderen zitten. Na de voorschool zijn de peuters verplicht om naar die achterstandsschool gaan, want het programma van een voorschool is volgens deskundigen alleen effectief als het kind het vier jaar volgt, van 2,5 jaar tot 6,5 jaar, ofwel tot groep drie. De basisschool moet het voortzetten, anders wordt kapitaal vernietigd.

Maar hoogopgeleide ouders in de buurt, wit of zwart, blijken de voorschool te mijden, juist omdat zij geacht worden later verder te gaan op die achterstandsschool, zo vertelden het gemeenteraadslid K. Schaapman en een voorschooljuf aan NRC Handelsblad. Tegelijk bindt de voorschool ambitieuze allochtone ouders aan een achterstandsschool, terwijl juist die ouders vaak bereid zijn verder te reizen om hun kind naar een witte basisschool te brengen.

Daarnaast zijn er te weinig leidsters voor de voorscholen waardoor het lesprogramma zelden wordt voltooid.

Kamerlid Vergeer-Mudde (SP) vraagt aan minister Van der Hoeven (CDA) of voorscholen niet beter aan witte in plaats van zwarte basisscholen verbonden kunnen worden, om zo de segregatie tegen te gaan.

Overigens is de juf die haar ervaringen met de voorschool aan deze krant vertelde om die reden voor twee weken geschorst.