Ivoorkust voert deel van vredesplan uit

President Laurent Gbagbo van Ivoorkust heeft gisteren een eerste begin gemaakt met uitvoering van het vredesakkoord dat de Ivoriaanse partijen tweeënhalve week geleden in Frankrijk sloten.

Maar over de uitvoering van andere delen van de overeenkomst bestaat nog grote onenigheid. De grootste rebellengroep, de MPCI, gaf de president gisteren vier dagen om het akkoord onverkort uit te voeren. De rebellen dreigden op te rukken naar Abidjan, het commerciële centrum van het land, als Gbagbo in gebreke blijft.

In de hoofdstad Yamoussoukro installeerde de president gisteren Seydou Diarra als premier, zoals in het Franse Marcoussis was overeengekomen. Dat gebeurde in het bijzijn van de regeringsleiders van Nigeria, Ghana en Togo, om te onderstrepen dat het akkoord door de West-Afrikaanse buurlanden wordt gesteund. De drie rebellengroepen waren demonstratief afwezig.

Diarra heeft de delicate taak een regering van nationale eenheid te vormen, waarin niet alleen de belangrijkste politieke partijen deelnemen, maar ook de drie rebellengroepen zijn vertegenwoordigd. Diarra is een voormalige diplomaat uit het islamitische noorden. Zijn benoeming keert de politieke marginalisering van het noorden die tot de huidige politieke crisis heeft geleid. Die crisis begon met een mislukte staatsgreep half september. Sindsdien is meer dan de helft van het land in handen van rebellen die willen dat er een einde komt aan de discriminatie van noorderlingen en – overwegend islamitische – buitenlanders.

De rebellen verwijten president Gbagbo dat hij het vredesakkoord aan zijn laars lapt. Ze houden eraan vast dat ze de ministers voor Defensie en Binnenlandse Zaken mogen leveren, zoals hun beloofd was. Ook zeggen ze dat ze niet zullen ontwapenen zolang het nationale leger niet ontwapent, zoals in het vredesakkoord was overeengekomen. ,,Er kan geen sprake zijn van nieuwe onderhandelingen'', zei rebellenwoordvoerder Antoine Beugre gisteren in Bouaké, de grootste stad in het rebellengebied. ,,We eisen dat het akkoord nog deze week in zijn geheel wordt uitgevoerd.''

De ondertekening van het akkoord leidde de afgelopen weken in het zuiden van Ivoorkust tot felle protesten. Demonstranten verweten de Fransen dat ze president Gbagbo hebben gedwongen tot onverteerbare concessies. Ook het leger heeft delen van het akkoord verworpen.

Volgens de strijdkrachten kan van ontwapening van het leger geen sprake zijn, en is het ondenkbaar dat een rebel minister van Defensie wordt.

President Gbagbo heeft zich vorige week vrijdag in een televisietoespraak voor het eerst na de ondertekening uitgelaten over het akkoord. Hij distantieerde zich van delen van de overeenkomst maar riep de bevolking wel op ,,de geest van het akkoord'' te accepteren.