Irak

Slechts weinig Nederlandse politici en journalisten hebben tot nog toe openlijk hun twijfel uitgesproken over het waarheidsgehalte van de informatie van de Amerikaanse geheime dienst over Irak die door Colin Powell naar buiten werd gebracht. Over het algemeen valt pas na een jaar of 25, als de archieven open gaan, vast te stellen in hoeverre de wereld met onwaarheden op het verkeerde been gezet is. Dat de Britse geheime dienst al na een week door de mand valt, is uitzonderlijk, maar het geeft wel aan op welk niveau er dikwijls gewerkt wordt.

Maar de CIA en de Amerikaanse regering hebben op dit punt ook een slechte reputatie. Thans weten we dat de oorlog in Vietnam indertijd op onjuiste informatie gebaseerd was. We zijn bewust onjuist voorgelicht over het Tonkin-incident, dat leidde tot de Amerikaanse aanval op Noord-Vietnam. De heimelijke en onwettige bombardementen op Laos en Cambodja, die naar schatting een miljoen mensen het leven kostten, werden door Amerika ontkend.

Toen Saigon in 1975 viel, intervenieerde Amerika in Angola om daar de Sovjet-agressie te stoppen. Maar de Sovjet-Unie gaf al sinds 1972 geen steun meer aan de Angolese bevrijdingsbeweging MPLA. Begin 1976 moest Kissinger voor Congrescommissies verschijnen. Recente documenten die in Amerika zijn vrijgekomen op grond van de Freedom of Information Act tonen ondubbelzinnig aan hoezeer Kissinger indertijd op alle belangrijke punten heeft gelogen.

Als de Freedom of Information Act ondertussen niet is ingetrokken, zullen we pas rond 2030 weten wat het waarheidsgehalte was van Powells toespraak voor de Veiligheidsraad.

    • S. Bosgra