Hof: schikking in strafzaak staat gelijk aan vonnis

Strafzaken die in een lidstaat van de EU zijn uitgemond in een schikking of transactie, kunnen in een andere lidstaat niet meer tot vervolging leiden. Dit heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bepaald. Volgens het Hof moeten justitiële beschikkingen op dezelfde wijze worden gerespecteerd als ,,onherroepelijke vonnissen'' ook al zijn ze totstandgekomen zonder rechterlijke tussenkomst. De kwestie was aan het Hof voorgelegd door een Belgische en een Duitse rechtbank die twee strafzaken behandelden tegen burgers die in een ander EU-land voor hetzelfde vergrijp van justitie al een boete hadden gekregen en betaald.