Grotestedenbeleid is onduidelijk

De resultaten van zeven jaar Grotestedenbeleid zijn onduidelijk. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het onderzoek Grotestedenbeleid: stand van zaken 2002, dat vanochtend werd gepubliceerd.

Er is wel veel informatie over deelonderwerpen, maar een overkoepelende analyse ontbreekt. De begroting van het Grotestedenbeleid voor 2003 bedraagt 1,3 miljard euro. In totaal wordt in de periode 1999-2004 11,5 miljard euro aan de 25 deelnemende steden verstrekt. Het eerste paarse kabinet begon in 1995 met het Grotestedenbeleid, met als doel problemen als onveiligheid, schooluitval en werkloosheid in de 25 grote steden aan te pakken. In 2001 stelde de Rekenkamer al in een rapport dat de resultaten van dit beleid onduidelijk waren.