De wereld laat zich door Bush een oor aannaaien

De meerderheid van de deelnemers aan de discussie op de website van deze krant is fel tegen een Amerikaanse aanval op Irak, blijkt uit een selectie.

Vindt u de bewijzen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell overtuigend, was vorige week de vraag aan de lezers van de website www.nrc.nl. Een aantal lezers steunt Powells betoog, en daarmee de aanvalsplannen van de VS. ,,Ook al zou maar de helft waar zijn van wat Powell heeft verkondigd'', schrijft Van der Heijden uit Eindhoven, ,,het zou nog steeds ruim voldoende moeten zijn voor de `echte' VN-resolutie, lijkt me. Deze hele toestand heeft al veel te lang geduurd.''

,,VN-resolutie 1441 vroeg in concrete termen medewerking van Irak'', meent Van der Meulen in New York, ,,En geen `hide and seek'-spelletjes. Welnu, medewerking ontbreekt totaal. Iraks beloftes zijn even goedkoop als waardeloos gebleken. Meer inspecteurs: meer spelletjes.''

,,Langer wachten met ontwapenen kan betekenen dat het te laat is en dat Irak daadwerkelijk met nucleaire en biologische wapens de wereld kan chanteren'', schrijft P. Nelissen te Brussel. ,,Derhalve lijkt preventief ingrijpen de aangewezen weg.''

Pepijn uit Drechterland: ,,Saddam predikt onschuld en vrede, maar praktiseert geweld. Uit tal van publicaties van waarnemers, vluchtelingen en ooggetuigen rijst een beeld op van een man en een regime dat geweld, moord en onderdrukking als partijprogramma hanteert.''

Andere lezers huldigen het standpunt van Frankrijk, België en Duitsland, dat de inspecties moeten worden voortgezet en eventueel uitgebreid. ,,Voorlopig heb ik de voorkeur voor het standpunt van Blix en de VN'', schrijft Herman Bijl uit Montréal. ,,Misschien is het een beetje pappen en nathouden, maar de `bewijzen' van Powell waren flinterdun. Een oorlog tegen Irak zal niet verloren worden door Saddam Hussein, maar in de eerste plaats door het Iraakse volk, dat al jaren crepeert onder de VN-sancties zonder enig resultaat.''

De heer of mevrouw Gerritsen uit Emmen: ,,Het ware een vertrouwenwekkender demonstratie van Powell geweest als hij zijn bewijslast bij de VN zou hebben neergelegd met de `opdracht' tot nadere inspecties van de desbetreffende locaties e.d. Met volle medewerking van de VS zouden deze inspecties toch materiaal moeten opleveren dat ten minste inzicht geeft in de betekenis ervan.''

De meerderheid van de deelnemers aan de discussie op de website is echter faliekant tegen de Amerikaanse aanvalsplannen. ,,Er is slechts één reden waarom Irak zo'n hoge prioriteit heeft, en dat is simpelweg de olie en niets anders'', aldus J. Frieling uit Bergen. ,,De internationale gemeenschap laat zich een oor aannaaien door Bush, Powell en Cheney, die zich van de VN niets aantrekken.''

Heleen Ransijn uit Soest: ,,Powells toespraak was een mooie show, maar dient gezien te worden als pure oorlogspropaganda.''

,,De komende oorlog op Irak is geheel gebaseerd op eigenbelang en controle'', meent Coen Meijer uit Rotterdam. ,,Het heeft niets te maken met het helpen van de wereldgemeenschap of met terrorisme. De oorlog keur ik dan ook ten strengste af, al denk ik dat de VS en Groot-Brittannië zich weinig aantrekken van wat anderen denken; dat is pas gevaarlijk!''

,,Een oorlog is onvermijdbaar omdat de VS zichzelf onder druk hebben gezet en omdat Bush wil scoren, niet door een dreiging van Irak'', schrijft Scholtes uit Düsseldorf.

Maarten uit Utrecht meent dat beter aandacht kan worden besteed aan de oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict: ,,Het geld voor een oorlog moet worden besteed aan de economische ontwikkeling van Palestina, om de bevolking een toekomst te geven. Oost-Europa, en recentelijk Kenia hebben ons geleerd dat een oorlog niet nodig is om een regime te verwijderen, het kan ook van binnen uit. Dit is over het algemeen ook beter omdat het land dan op een hoger aanvangspeil begint, en er dus minder ruimte is voor de groei van extremisme.''

M.R. Mulder uit Den Haag maakt zich zorgen over de repercussies van een nieuwe Golfoorlog: ,,De vraag die rest is of de VS genoeg capaciteit en bondgenootschap in huis hebben om de mogelijk wereldwijde terroristische gevolgen van die oorlog het hoofd te bieden, ook als dit een jarenlang proces wordt: dàt is de grote onzekerheidsfactor.''

www.nrc.nl/discussie Moet Nederland zich onverkort achter de VS scharen, wachten op een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad, of geheel zijn eigen koers uitzetten?